V. Nezval, Edison,4.zpěv

05.11.2008 14:56

...

uzamykati se v laboratoři

pohleďte jak tisíc lidí klidně  žije

ne tonení práce to je poezie

Je to úmysl a trochu náhoda

stát se prezidentem svého národa

stát se básníkem jenž předhonil nás všecky

stát se skřivánkem jenž ukradl jádro z pecky

býti vždycky šťastným hráčem rulety

být objevovatelem sedmé planety

Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule

a jen Newton doved těžit ze své boule

tisíclidí mělo epilepsii

a jen svatý Pavel uzřel hostii

tisíc hluchých lidí bloudí beze jména

a jen v jednom z nich jsme našli Beethovena

tisíc šílenců již táhlo zámořím

a jen Nero doved zapáliti Řím...............

—————

Zpět