Robinson Crusoe

07.01.2009 12:16

Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku, 1719

-nejslavnější Defoeova kniha, nový typ románu-dobrodružný, kolébkou je Anglie, údajně vychází ze skuteč.příběhu námořníka Alexandra Selkirka, kt. strávil na opušt.ostrově 5 let,

-po ztrosk. se hlav.hrdina dostává na ostrov s nemnoha věcmi, kt. zachránil z lodi a získává postupem svou houževnat.prostředky k životu, chová zvířata,pěst.obilí,post.si člun,na ostrově - 28 let,je zachr.angl. lodí a dopraven do vlasti,

-v románu je vytv. nový typ hrdiny, člověka podnikavého a prakt., kt. překonává nástrahy přírody, a dokonce si ji jakoby podmaňuje, kniha přesně vystihuje přesvědčení osvícenství o neomezených možnostech lidského rozumu

-překlady : Albert Vyskočil, Josef věromír Pleva - pro ď. a ml.

-Rousseau považuje robinsona Cr. za jedinou knihu vhodnou k četbě pro ml. muže

-kniha dala vzniknout novému žánru - robinsonáda -využ. principu osamělého hrdiny. kt. se potýká s nepřízní osudu- např. M. Majerová - R pro dívky Robinsonka

-Defoe zemř. v bytě svého přítele, kam se ukryl před věřiteli, své jmění předal synovi, pochován je pod falešným jménem

—————

Zpět