NO.....

08.12.2008 15:13

doplnění:

-zápory josefinismu: centralismus -

                                   germanizace-

-ad.Dobrovský.prozódie- je nauka o rytm., jazyk. a zvuk. stránce veršů

-divadla:vPraze od r. 1738 stálé div v Kotcích,od r..1783 Stavovské div.-dnes Tylovo - česky se hrálo jen vyjímečně,z důvodu zájmu o české hry -založena česká divadelní společnost-která vybudovala 1786 Vlastenecké div. zv.Bouda,pouze ale 3 roky,pak bylo zbouráno,divadel.činnost organizoval Václav Thám-přes 50 her,překl. z němčiny- Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka a j. vlastenecké a hist. hry, Ant. Josef Zíma - Oldřich a Božena, Prokop Šedivý - frašky :veselohry z pražského života- Masné krámy,Pražští sládci.

3 důležité předpoklady literárního rozvoje : 1.vypracovat básnický a odborný jazyk- Dobr., Jungm.        2. posílení histor. vědomí- husitská tradice- Palacký      3.myšlenka slovanské vzájemnosti- Šafařík, Kollár

1. fáze-obranná         2. fáze - ofenzívní-útočná

Bernard Bolzano- pražský osvícenský kněz,který chtěl tzv. dvojjazyčný, česko-německý národ, ale nenaplněno

rukopisy:zájem o lid. píseň, národní hrdinskou epiku, čeští vlastenci postrád. středověký epos, kt. by se vyrovnal fr. Písni o Rolandovi, něm.Písni o Nibelunzích nebo ruskému Slovu o pluku Igorově, proto byl přivítán s nadšením nález,kt. údajně učinil bás.,jazyk. a vydavatel staročeské lit. a archivář - Václav Hanka,1791-1861, r1817 ve věžní místnosti kostela ve Dvoře Králové. Byl to rkp. 6 hrdins. a hist.b., 2 básní lyricko-epických a 6 lyrických písní,podle místa nálezu byl nazván Rukopis královédvorský, památkou 13.st.

1818 druhý senzační nález 2.rukopisu v zámku Zelené Hoře u Nepomuku - Rukopis zelenohorský, údajně z 9. st.,obsahuje 2 neúplné b. z pohanského dávnověku,1. -o staroslovanském sněmu,2. o Libušině soudunad bratry Chrudošem a ˇ/Sťáhlavem

J. Dobrovkýpřipustilpravost Rkp.král.,ale u Rkp. zelen. konstatoval podvrh, na tyto rukopisy upozornil v zahraničí J.W.Goethe - velký zahran. ohlas.Oba rukop.měly vliv na čes.spol.akulturu 19.st.,podpoř. sbevědomí obrozujícího národa, inspir. řadu umělcův obl.lit., hudby, výtv. umění, ale stále neustávaly ohlasy zpochybňující jejich pravost, důkazy o nepravosti podali v80. letech 19.st. Jan Gebauer, T.G.Masaryk, Jaroslav Goll  a další.Zásluhou Masaryka se původně vědecký spor stal celonár. záležitostí polit. a etickou,pravost byla neobhajitelná.Dnes- považ. za význam. liter.díla raně romant. období NO, pravděpod. A- Václav Hanka, Josef Linda-.Ale dodnes se ozýv. hlasy o pravosti obou rukopisů.

 

 

—————

Zpět