Klasicismus , Francie

05.11.2008 16:35

Pierre Corneille, 1606-1684

_____________________________

tvůrce moderní tragedie, jeho hrdinové jsou silné a svobodné bytosti, stojícínad událostmi a nenechají se ovládat, konflikt vyplývá ze střetu citů s nadosobními povinnostmi.

Cid - 1637,

        postavy: Rodrigo-Cid.......................

                        Chimena..............................

                        hrabě Gorma...............................

 

 

Jean Racine, 1639-1699

___________________________________

položil základy psychol.tragedie, hrdinové jsou ženy, středem zájmu jsou osudové lidské vášně - a následné zkázy, náměty čerpal A z antiky.

Faidra - 1677,

    nejznámější hra, postavy : Faidra.................................

 

                                                Theseus, athénský král..................................

                                                Hippolytos.......................................................

 

obě trag.vyvolávaly vášn.spory,ale přispěly k upřesnění klasicist.norem !!

 

Jean-Baptiste Poquelin - Moliére, 1622-1673

---------------------------------------------------------

herec, dramatik,rež., řed.divadelní, autor komedií.Podle otce se měl stát notářem,

po krachu divad. scény, kterou vedl v Pař.,10 let na venkově s vlastní kočovnou divad.spol.,pak se prosadil před králem-1658, jeho div.-"královské", panovníkova přízeň:Ludvík XIV. - vrtkavá a slábnoucí. Neustálé nepříjemn.s církví a s nepřáteli král. dvora.Smrt- když účink. ve své poslední hře Zdravý nemocný, téměř na jevišti.

Dílo: 33 komedií, v nich navázal na tradici domácí frašky a italské commedia dell´arte, antic.kom.

                            nejprve upravoval a napodoboval, pozd. psal vlastní

                        v nich - soudobá mravní problematika, postavení ženy ve spol., v rodině,vystih. mistrně mravní cynismus feudálů, chorobnou lakotu, náb.pokrytectví, snahy měšťanů a napodob. šlechty, - satira

Tartuffe neboli  Podvodník, 1664

Don Juan neboli Kamenná hostina, 1665

Misantrop, 1666

Lakomec, 1668, insp.Plautovým Zlatým hrncem

Měšťák šlechticem,1670

Zdravý nemocný,1673

 

Jean de la Fontaine, 1621-1695

----------------------------------------

12 knih Bajek, 1668-94,ohlas pronikl do celé Evropy, shrnuje mravní naučení ve smyslu prakt.život. morálky, jsou psány tzv.klasickým volným veršem, zal.na hovor.řeči.

 

—————

Zpět