Gulliverovy cesty

07.01.2009 12:26

Jonathan Swift, anglikánský kněz, b.,spis.,pamfletista

považov. za největ.angl. píšícího satirika své doby,

Gulliv.cesty- jeho klíčové dílo, imagin. cestopis, vydán anonymně, 4 dílný, je alegorií na mravy a společenské zřízení v Anglii,kpt.Lemuel Gulliver - co navštíví? důlež. je pohled obyv. cizích civilizací na Gulliv. a jeho zemi, parodicky užívá tradiční motivy dobrodr. R,jde i o jak.karikaturu Homérovy Odyssey- jeho cesta trvala 16 let.

—————

Zpět